شرکت سپنتا پلیمر علاوه بر پروانه بهره برداری ، دارای گواهینامه کاربرد علامت استاندارد ملی برای محصولات خود میباشد که در ادامه تصویر هر یک آمده است: