دفتر مرکزی:
تهران – کیلومتر ۹ جاده قدیم کرج- جنب انبارهای عمومی برق- خیابان شهید باقری – شرکت سپنتا پلیمر
تلفن: ۶۶۲۵۹۸۱۶-۰۲۱
فکس: ۶۶۲۵۹۸۱۸-۰۲۱

کارخانه :
اهواز- کیلومتر ۵ جاده خرمشهر – جنب شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز- شرکت سپنتا پلیمر
تلفن های دفتر فروش : ۸-۳۳۳۹۶۵۷۷-۰۶۱
فکس : ۳۳۳۹۶۵۷۶-۰۶۱

پست الکترونیک : info@sepantapolymer.net