دفتر مرکزی:
تهران – کیلومتر ۹ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)- خیابان شهید باقری – جنب انبارهای عمومی برق – شرکت سپنتا پلیمر
تلفن: ۶۶۲۵۹۸۱۷-۰۲۱
فکس: ۶۶۲۵۹۸۱۸-۰۲۱

کارخانه و دفتر فروش:
اهواز- کیلومتر ۵ جاده خرمشهر – جنب شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز- شرکت سپنتا پلیمر
تلفن های دفتر فروش : ۸-۳۳۳۹۶۵۷۷-۰۶۱
فکس : ۳۳۳۹۶۵۷۶-۰۶۱

پست الکترونیک : info@sepantapolymer.net