آزمایشگاه سپنتا پلیمر با بهره گیری از جدیدترین و دقیق ترین دستگاه های تست لوله و اتصالات علاوه بر کنترل و تست محصولات درحال تولید ، با اداره کل استاندارد خوزستان در زمینه انجام کلیه آزمون های مربوطه به لوله و اتصالات سایر واحد های تولیدی همکاری می نماید.